Euslogan
Select your languague:
Kup syldenafil w Internecie z aptek zarejestrowanych w UE
Eudoctor

Sildenafil (generyk)


Co to jest Sildenafil?

Jesli nigdy nie slyszales o syldenafil, to moze byc lepiej dla nas nazwac Viagra, poniewaz jest to nazwa marki. Syldenafil jest stosowany w leczeniu zaburzen erekcji i jest solidna roztworem. Po tym wszystkim, to jest niemozliwe dla wiecej niz 20 000 000 mezczyzn na calym swiecie, aby sie pomylic. To pomoze Ci uzyskac erekcje i, co wazniejsze, zachowac. Syldenafil dziala poprzez rozluzanie naczyn krwionosnych penisa, powodujac przeplyw krwi przez nia. Lek ten zawiera ten sam skladnik aktywny jak Viagra.

Dawka

Kup tabletki Sildenafil przez Internet: pigu?ki 25mg, 50mg oraz 100mg

Co kosztuje Sildenafil i gdzie jest na sprzedaz?
       Lek Dawkowanie Ilosc Za Tabletke Cena Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 25mg 4 zł 63.33 zł 253.32 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 25mg 8 zł 48.13 zł 385.11 Kup Teraz
       Lek Dawkowanie Ilosc Za Tabletke Cena Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 50mg 4 zł 64.07 zł 256.31 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 50mg 8 zł 49.31 zł 394.52 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 50mg 12 zł 43.86 zł 526.32 Kup Teraz
       Lek Dawkowanie Ilosc Za Tabletke Cena Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 4 zł 81.83 zł 327.34 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 8 zł 62.15 zł 497.22 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 12 zł 49.99 zł 599.92 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 16 zł 47.52 zł 760.38 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 24 zł 45.32 zł 1087.72 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 32 zł 46.96 zł 1502.78 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 36 zł 43.01 zł 1548.57 Kup Teraz
Sildenafil Sildenafil 100mg 64 zł 45.54 zł 2914.85 Kup Teraz

*Ceny moga ulec zmianie ze wzgledu na wahania i róznic sie od ceny przedstawionej dla przedmiotu na stronie szczególów produktu. Produkty w koszyku beda zawsze odzwierciedlac ostatnia i ostateczna cene.

Kup Sildenafil z recepta online

Konsultacja lekarska online oznacza wypelnienie kwestionariusza medycznego. Zarejestrowany lekarz w UE ocenia kwestionariusz medyczny i zbada, czy Sildenafil jest odpowiednia i bezpieczna do zakupu. Po zatwierdzeniu wydawany jest recepta i przesyla ja do zarejestrowanej apteki UE. Otrzymasz dyskretnie wydane pigulki Sildenafil w ciagu 3 dni roboczych.

Na podstawie wyników badania Massachusetts dotyczącego starzenia się mężczyzn można założyć, że w 1995 r. Na całym świecie było ponad 152 miliony mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji (ED). Według prognoz ekspertów do 2025 r. Ich liczba wzrośnie o 170 milionów ludzi i wyniesie 322 miliony. Znaczący wzrost liczby pacjentów z zaburzeniami erekcji nastąpi w krajach rozwijających się. W Europie tacy pacjenci do tego czasu będą mieli około 11,9 miliona, w Ameryce Północnej - 9,1 miliona, w Afryce - 19,3 miliona, w Azji - 113 milionów.

Funkcja erekcji jest kluczowym wskaźnikiem jakości życia wielu mężczyzn. Zaburzenia erekcji to problem, który może dotknąć nawet 52% mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat. Powoduje to poważne zaniepokojenie z powodu negatywnego wpływu zaburzeń erekcji na samoocenę, jakość życia i relacje międzyludzkie w społeczeństwie. Spośród 52% mężczyzn z ED 17,2% ma łagodny, 25,2% umiarkowany, a 9,6% ma ciężki stopień zaburzeń erekcji. Według statystyk częstość występowania zaburzeń erekcji koreluje z wiekiem, ale należy pamiętać, że nie jest to nieunikniona konsekwencja starzenia się, a starość nie wyklucza pożądania seksualnego u mężczyzn. Niemniej jednak wraz ze wzrostem średniej długości życia częstość występowania zaburzeń erekcji nieuchronnie wzrośnie. Obecność ED u mężczyzny ma negatywny wpływ na jego partnera, powodując jej wtórne zaburzenia seksualne.

Badania wykazały, że ED jest związany z zespołem metabolicznym i chorobami układu krążenia i jest obecnie uważany za ich marker. Rozpoznanie zaburzeń erekcji można wykorzystać do wczesnego wykrywania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Odkrycia ostatnich dwóch dekad w dziedzinie neurofizjologii i biologii molekularnej doprowadziły do ​​znacznego postępu w leczeniu pacjentów z zaburzeniami erekcji i powiązanymi z nimi chorobami. Zasadniczo nowe narzędzie zostało opracowane w leczeniu tej choroby - sildenafil (Viagra), który spełnia wszystkie współczesne wymagania dotyczące leczenia zaburzeń erekcji. Ten lek jest wysoce skutecznym i niezawodnym lekiem doustnym, ma niewiele skutków ubocznych. Zgodnie z mechanizmem działania dotyczy to inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5). Selektywne hamowanie PDE-5 poprawia tolerancję na niedokrwienie i niedotlenienie, dlatego ekspozycja na ten enzym otwiera nowe możliwości korekcji farmakologicznej poprzez mechanizmy zależne od NO.

W swojej pracy „Inhibitory PDE-5 w leczeniu zaburzeń erekcji: odpowiedni lek dla właściwego pacjenta”, włoscy badacze G. Corona i N. Mondaini podkreślili, że ED jest powszechnym zaburzeniem dotykającym mężczyzn na całym świecie. Inhibitory PDE-5 są skuteczne, są dobrze tolerowane i są lekami pierwszego rzutu w leczeniu zaburzeń erekcji. Jest to obecnie „złoty standard” w leczeniu zaburzeń erekcji, a leki wewnątrz jamiste, które były szeroko stosowane wcześniej, stały się teraz lekami drugiej linii. Wynika to przede wszystkim z wysokiej skuteczności nowych leków, a co najważniejsze - z podawania doustnego i łatwości użycia.

Skuteczność i bezpieczeństwo syldenafilu potwierdzono u pacjentów z zaburzeniami erekcji o różnej etiologii. Do 2003 r. Ponad 20 milionów ludzi na całym świecie przyjmowało syldenafil ze znakomitymi wynikami. Pomimo faktu, że ED był spowodowany tak poważnymi i słabo leczonymi chorobami, jak radykalna prostatektomia u pacjentów z rakiem prostaty, ciężką cukrzycą i uszkodzeniem rdzenia kręgowego, wykazano również, że syldenafil jest skuteczny u takich pacjentów. Częstość występowania niekorzystnych skutków sercowo-naczyniowych u pacjentów przyjmujących syldenafil nie różniła się od populacji. Badanie farmakologicznego wpływu syldenafilu na niedokrwienie mięśnia sercowego również potwierdza bezpieczeństwo tego leku. Sildenafil okazał się bezpieczny i skuteczny u pacjentów przyjmujących różne leki,

Przyjmowanie alkoholu w umiarkowanych dawkach nie ma żadnego wpływu na farmakokinetykę syldenafilu w połączeniu z nim. Badania wykazały, że stosowanie Viagry z alkoholem nie prowadzi do zmiany pojemności minutowej serca, częstości akcji serca, ciśnienia krwi i obwodowego oporu naczyniowego. Syldenafil nie nasila hipotensyjnego działania alkoholu, gdy jego stężenie we krwi wynosi 0,08% lub 80 mg / dl.

W Rosji przeprowadzono ankietę internetową z udziałem 304 mężczyzn i 306 kobiet, w których wzięli udział heteroseksualni mężczyźni i kobiety. W badaniu oceniono wiele parametrów: miejsce seksu na liście priorytetów życiowych, zadowolenie w zależności od wieku i stopnia twardości erekcji, związek między płcią a głównymi priorytetami życiowymi, częstotliwość stosunku płciowego oraz stopień satysfakcji z seksem. Twardość erekcji została postawiona na pierwszym planie. Badanie wykazało, że seks odgrywa bardzo ważną rolę w życiu 67% mężczyzn i 55% kobiet. Jednak 58% mężczyzn i 64% kobiet nie jest w pełni zadowolonych ze swojego życia seksualnego. 30% mężczyzn zauważyło, że ich twardość erekcji nie jest optymalna (3 stopień w skali twardości erekcji lub niższej), a 50% postrzega to jako problem.

Udowodniono, że syldenafil zapewnia 20-krotnie większą zdolność penetracji niż placebo (dla porównania: wardenafil - 7,5 razy, a tadalafil - 1,4 razy).

Naukowcy z Instytutu Serca w Montrealu wykazali kliniczne zalety leczenia syldenafilem w krajach o wysokim poziomie chorób serca, w szczególności niewydolności serca, przeprowadzając przegląd retrospektywny dokumentacji medycznej 16 pacjentów przyjętych do centrum transplantacji serca z powodu postępująca niewydolność serca. U pacjentów oznaczono skurczowe i średnie ciśnienie płucne, gradient ciśnienia płucnego, pojemność minutową serca i indeks serca. Klasę czynnościową niewydolności serca oceniono na podstawie kryteriów New York Heart Association (NYHA) na początku badania i po 6 miesiącach leczenia syldenafilem. Pacjenci otrzymywali terapię Viagra przez 4166 pacjentodni w średniej dawce 102,5 ± 54,0 mg / dzień. Żaden z pacjentów nie zrezygnował z badania z powodu działań niepożądanych leku. Po 6 miesiącach leczenia odnotowano poprawę indeksu serca (p = 0,014), ciśnienie w tętnicy płucnej (p = 0,049) bez znaczącej zmiany innych parametrów hemodynamicznych. U 10 pacjentów (62,5%) nastąpiła poprawa w klasie czynnościowej niewydolności serca według NYHA, 8 później przeszło przeszczep serca (50%), a u 2 poprawa osiągnęła taki stopień, że tej operacji udało się uniknąć (12,5% ). Autorzy doszli do wniosku, że terapia syldenafilem u pacjentów z niewydolnością serca jest dobrze tolerowana i znacząco poprawia czynność serca o 5%), według NYHA poprawiła się klasa czynnościowa niewydolności serca, 8 przeszło następnie przeszczep serca (50%), a 2 poprawa osiągnęła taki stopień, że operacji tej uniknięto (12,5%). Autorzy doszli do wniosku, że terapia syldenafilem u pacjentów z niewydolnością serca jest dobrze tolerowana i znacznie poprawia funkcjonowanie serca. 5%) według NYHA poprawiła się klasa czynnościowa niewydolności serca, 8 przeszło później przeszczep serca (50%), a u 2 poprawa osiągnęła taki stopień, że operacji tej uniknięto (12,5%). Autorzy doszli do wniosku, że terapia syldenafilem u pacjentów z niewydolnością serca jest dobrze tolerowana i znacznie poprawia funkcjonowanie serca.

W ostatnich latach zainteresowanie syldenafilem jako metodą docelową w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego jest duże. Jego zastosowanie znacznie poprawiło taki wskaźnik przeżycia pacjenta, który w przeszłości nie przekraczał 2,5 roku. Kombinacja sildenafilu i antagonistów receptora endoteliny jest uznawana za skuteczną metodę leczenia. Różne mechanizmy działania każdej klasy leków zapewniają synergię ich działania. Syldenafil hamuje PDE-5 w naczyniach płucnych, co powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych i zmniejsza ciśnienie w naczyniach płucnych. Ponadto, w połączeniu z inhibitorami prostaglandyn, inhibitory PDE-5 powodują rozluźnienie mięśni gładkich w ścianach naczyń płucnych, a zatem zmniejszają zarówno ciśnienie płucne, jak i całkowity opór naczyniowy.

Krótkotrwałe leczenie syldenafilem jest bezpieczne i skuteczne u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Jednak dane dotyczące wpływu syldenafilu na przeżycie pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym są nadal ograniczone. W badaniu na Uniwersytecie Pekińskim zbadano efekty terapii syldenafilem u 77 pacjentów z nowo zdiagnozowanym idiopatycznym nadciśnieniem płucnym w latach 2005–2009. Pacjentów podzielono na 2 grupy: syldenafil i leczenie konwencjonalne. Wyjściowa charakterystyka pacjentów otrzymujących syldenafil była podobna do grupy porównawczej. Cewnikowanie prawego serca przeprowadzono początkowo i po 3 miesiącach u pacjentów z grupy syldenafilu. Po 3 miesiącach leczenia syldenafilem zauważono znaczną poprawę podczas testu podczas 6-minutowego marszu, Zużycie tlenu przez mięsień sercowy znacznie wzrosło (p <0,05). Wskaźniki przeżycia jedno-, dwu- i trzyletnie dla osób otrzymujących syldenafil wyniosły odpowiednio 88, 72 i 68%, w porównaniu z 61, 36 i 27% w grupie kontrolnej (p <0,001). Niski wskaźnik masy ciała i zmniejszenie nasycenia tlenem mięśnia sercowego bez syldenafilu były niezależnymi predyktorami zgonów. Zastosowanie syldenafilu jako terapii patogenetycznej wiąże się z poprawą przeżycia pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym. Niski wskaźnik masy ciała i zmniejszenie nasycenia tlenem mięśnia sercowego bez syldenafilu były niezależnymi predyktorami zgonów. Zastosowanie syldenafilu jako terapii patogenetycznej wiąże się z poprawą przeżycia pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym. Niski wskaźnik masy ciała i zmniejszenie nasycenia tlenem mięśnia sercowego bez syldenafilu były niezależnymi predyktorami zgonów. Zastosowanie syldenafilu jako terapii patogenetycznej wiąże się z poprawą przeżycia pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym.

ED jest wysoce zależne od uwalniania tlenku azotu (NO) w komórkach śródbłonka. Insulinooporność jest przyczyną dysfunkcji śródbłonka, która charakteryzuje się zmniejszeniem syntezy i uwalniania NO. Prospektywne, randomizowane, kontrolowane placebo badanie z podwójnie ślepą próbą u 30 mężczyzn z zaburzeniami wzwodu, opornością na insulinę i brakiem odpowiedzi na syldenafil wykazało, że aby zrównoważyć ten efekt, wystarczy zmniejszyć oporność na insulinę. U badanych pacjentów zmierzono wskaźnik insulinooporności HOMA (model homeostatyczny do oceny oporności na insulinę) (jego poziom ≥ 3 uznano za znacznie wysoki). Pacjentów podzielono na 2 grupy: osoby otrzymujące metforminę (n = 17) lub placebo (n = 13). Po leczeniu metforminą pacjenci wykazali znaczną poprawę funkcji erekcji zgodnie z Międzynarodowym Wskaźnikiem Erekcji (ICEF-5) oraz znaczący spadek wskaźnika HOMA od drugiego miesiąca leczenia (wskaźnik ICEF-5 wynosił 17,0 ± 6,0 w porównaniu z 14,3 ± 3,9 ( p = 0,01) i HOMA - 3,9 ± 1,6 w porównaniu z 5,5 ± 2,4 (p = 0,01)) do czwartego (ICEF-5 - 19,8 ± 3,8 w porównaniu z 14,3 ± 3,9 (p = 0,005) i HOMA - 4,5 ± 1,9 w porównaniu do 5,5 ± 2,4 (p = 0,04)), bez zmiany tych parametrów u pacjentów z zaburzeniami wzwodu, którzy otrzymywali placebo. Dane z tego badania wskazują na potrzebę uwzględnienia biochemicznych mechanizmów dysfunkcji śródbłonka i zastosowania złożonych metod ekspozycji. 9 (p = 0,01) i HOMA - 3,9 ± 1,6 wobec 5,5 ± 2,4 (p = 0,01)) do czwartego (ICEF-5 - 19,8 ± 3,8 wobec 14, 3 ± 3,9 (p = 0,005) i HOMA - 4,5 ± 1,9 w porównaniu z 5,5 ± 2,4 (p = 0,04)), bez zmiany tych parametrów u pacjentów z zaburzeniami wzwodu, którzy otrzymywali placebo. Dane z tego badania wskazują na potrzebę uwzględnienia biochemicznych mechanizmów dysfunkcji śródbłonka i zastosowania złożonych metod ekspozycji. 9 (p = 0,01) i HOMA - 3,9 ± 1,6 wobec 5,5 ± 2,4 (p = 0,01)) do czwartego (ICEF-5 - 19,8 ± 3,8 wobec 14, 3 ± 3,9 (p = 0,005) i HOMA - 4,5 ± 1,9 w porównaniu z 5,5 ± 2,4 (p = 0,04)), bez zmiany tych parametrów u pacjentów z zaburzeniami wzwodu, którzy otrzymywali placebo. Dane z tego badania wskazują na potrzebę uwzględnienia biochemicznych mechanizmów dysfunkcji śródbłonka i zastosowania złożonych metod ekspozycji. Dane z tego badania wskazują na potrzebę uwzględnienia biochemicznych mechanizmów dysfunkcji śródbłonka i zastosowania złożonych metod ekspozycji. 9 (p = 0,01) i HOMA - 3,9 ± 1,6 wobec 5,5 ± 2,4 (p = 0,01)) do czwartego (ICEF-5 - 19,8 ± 3,8 wobec 14, 3 ± 3,9 (p = 0,005) i HOMA - 4,5 ± 1,9 w porównaniu z 5,5 ± 2,4 (p = 0,04)), bez zmiany tych parametrów u pacjentów z zaburzeniami wzwodu, którzy otrzymywali placebo. Dane z tego badania wskazują na potrzebę uwzględnienia biochemicznych mechanizmów dysfunkcji śródbłonka i zastosowania złożonych metod ekspozycji. Dane z tego badania wskazują na potrzebę uwzględnienia biochemicznych mechanizmów dysfunkcji śródbłonka i zastosowania złożonych metod ekspozycji. 9 (p = 0,01) i HOMA - 3,9 ± 1,6 wobec 5,5 ± 2,4 (p = 0,01)) do czwartego (ICEF-5 - 19,8 ± 3,8 wobec 14, 3 ± 3,9 (p = 0,005) i HOMA - 4,5 ± 1,9 w porównaniu z 5,5 ± 2,4 (p = 0,04)), bez zmiany tych parametrów u pacjentów z zaburzeniami wzwodu, którzy otrzymywali placebo. Dane z tego badania wskazują na potrzebę uwzględnienia biochemicznych mechanizmów dysfunkcji śródbłonka i zastosowania złożonych metod ekspozycji.

ED u pacjentów z cukrzycą wiąże się z wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych. Zaburzenia czynności śródbłonka, zmiany naczyniowe i rozwój zwłóknienia są zmienione, charakterystyczne dla pacjentów zarówno z cukrzycą, jak i zaburzeniami erekcji. ED u pacjentów z cukrzycą jest najbardziej oporny na leczenie inhibitorami FDA-5, ale przedłużone stosowanie syldenafilu poprawia funkcję śródbłonka, rozluźnia mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i zmniejsza stopień zwłóknienia u takich pacjentów. Ostatecznie daje to podwójny efekt - zmniejsza ryzyko patologii sercowo-naczyniowej i poprawia erekcję u diabetyków.

Pacjenci z zaburzeniami erekcji często mają zaburzenia depresyjne. Inhibitory PDE-5 są skuteczne u mężczyzn z zaburzeniami erekcji i depresją, u których zaburzenia erekcji mogą być wtórne ze względu na stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mężczyzn z nieleczoną łagodną depresją, przeprowadzone w Kanadzie, wykazało, że pacjenci z zaburzeniami erekcji są znacznie bardziej narażeni na depresję niż pacjenci bez zaburzeń erekcji (p = 0,0226), a sam ED jest predyktorem depresji. Uczestnicy badania (n = 202) zostali podzieleni na 2 grupy: 104 otrzymało leczenie syldenafilem, 98 otrzymało placebo. Początkowa dawka leku wynosiła 50 mg z możliwością miareczkowania od 25 do 100 mg. Stopień depresji oceniono w skali Becka. Po 6 tygodniach uzyskano wiarygodne wyniki (p <0,001), co wskazuje na to

W praktyce u pacjentów z chorobą Parkinsona objawy zaburzeń erekcji są dość rzadkie, chociaż odgrywają ważną rolę w pogorszeniu jakości życia takich pacjentów. Niezadowolenie z życia seksualnego występuje u obu płci, podczas gdy mężczyźni mają hiperseksualność i jednocześnie zaburzenia erekcji oraz problemy z wytryskiem. Udowodniono, że łączne stosowanie agonistów dopaminy i sildenafilu jest skuteczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, a zaburzenia erekcji i zaburzenia seksualne powinny być aktywnie wykrywane przez neurologów z ich późniejszą korektą.

Zaburzenia erekcji i zaburzenia układu moczowego mają wiele wspólnych czynników ryzyka i są powszechne u starszych mężczyzn. Inhibitory PDE-5 mogą prowadzić do rozluźnienia mięśni gładkich dróg moczowych, dlatego mogą być stosowane jako terapia patogenetyczna u pacjentów z łagodnym przerostem prostaty i objawami dolnych dróg moczowych. Przeszukanie recenzji i artykułów w Medline pozwoliło nam ocenić sześć 12-tygodniowych badań klinicznych, w których badano stosowanie alfa-blokerów w połączeniu z syldenafilem u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Trzy niekontrolowane badania (łączna liczba uczestników - 168) poświęcono badaniu wpływu dawki syldenafilu na objawy dolnych dróg moczowych. Dwa główne badania wykazały, że zmniejszenie ED bezpośrednio koreluje ze zmniejszeniem nasilenia objawów z dolnych dróg moczowych. W jednym prospektywnym badaniu kontrolowanym placebo (n = 369) syldenafil w dawce 100 mg na dobę u mężczyzn z zaburzeniami wzwodu i objawami dolnych dróg moczowych znacznie poprawił szybkość przepływu moczu, a najlepsze wyniki uzyskano przy największym początkowym zaburzeniu odpływu. W otwartym badaniu porównawczym uczestniczyli mężczyźni (n = 62), którzy otrzymywali syldenafil w dawce 25 mg, alfuzosyny 10 mg lub syldenafil w dawce 25 mg w połączeniu z 10 mg alfuzosyny. Terapia skojarzona wykazała najwyższą skuteczność, wyrażoną poprawą funkcji erekcji i objawami dolnych dróg moczowych. Według autorów badania syldenafil może mieć pozytywny, podczas gdy najlepsze wyniki uzyskano przy największym początkowym zaburzeniu wypływu. W otwartym badaniu porównawczym uczestniczyli mężczyźni (n = 62), którzy otrzymywali syldenafil w dawce 25 mg, alfuzosyny 10 mg lub syldenafil w dawce 25 mg w połączeniu z 10 mg alfuzosyny. Terapia skojarzona wykazała najwyższą skuteczność, wyrażoną poprawą funkcji erekcji i objawami dolnych dróg moczowych. Według autorów badania syldenafil może mieć pozytywny, podczas gdy najlepsze wyniki uzyskano przy największym początkowym zaburzeniu wypływu. W otwartym badaniu porównawczym uczestniczyli mężczyźni (n = 62), którzy otrzymywali syldenafil w dawce 25 mg, alfuzosyny 10 mg lub syldenafil w dawce 25 mg w połączeniu z 10 mg alfuzosyny. Terapia skojarzona wykazała najwyższą skuteczność, wyrażoną poprawą funkcji erekcji i objawami dolnych dróg moczowych. Według autorów badania syldenafil może mieć pozytywny,

Viagra dobrze komponuje się z lekami sercowo-naczyniowymi. Diuretyki tiazydowe, diuretyki pętlowe i oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, beta-adrenolityki, warfaryna, aspiryna nie wpływają na farmakokinetykę syldenafilu. Lek jest dobrze tolerowany. Wśród głównych skutków ubocznych syldenafilu wyróżnia się przemijający, występujący przy stosowaniu dawki 100 mg i charakteryzujący się niewielkim lub umiarkowanym nasileniem (ból głowy, zaczerwienienie twarzy i szyi, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność). Bardzo rzadko działania niepożądane syldenafilu powodują przerwanie leczenia. Jedynym przeciwwskazaniem do stosowania syldenafilu jest terapia azotanowa ze względu na ryzyko niedociśnienia.

Kilka badań eksperymentalnych syldenafilu poświęconych jest różnym aspektom jego wpływu na narządy i tkanki. W szczególności syldenafil może pomóc przywrócić wadę kości. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców badali wpływ syldenafilu na procesy gojenia kości. Spośród 42 samców szczurów połowa otrzymywała syldenafil w dawce 10 mg / kg masy ciała na dobę przez 30 dni, a połowa stanowiła grupę kontrolną. Szczurom została nałożona niewielka wada chirurgiczna kości dolnej części nogi, a następnie przeprowadzono badania histologiczne, densytometryczne i MRI tkanki kostnej na tle terapii. Na etapach odzyskiwania i gojenia uzyskano statystycznie istotne różnice między grupami, co wskazuje, że syldenafil przyspiesza proces naprawy kości. Autorzy sugerują, że prowadzenie badań,

Naukowcy próbowali ocenić wpływ syldenafilu na zapalenie i apoptozę u szczurów z eksperymentalnie wywołanym zapaleniem jelita grubego. W ciągu 7 dni szczury z wywołanym chemicznie zapaleniem jelita grubego otrzymały syldenafil w dawce 25 mg / kg / dobę, drugą grupą badanych zwierząt była kontrola. Następnie zbadano morfologię okrężnicy i oceniono poziomy czynnika martwicy nowotworów alfa i interleukiny 10. Ocena makro- i mikromorfologiczna po leczeniu wykazała, że ​​leczenie syldenafilem miało statystycznie istotny wpływ na apoptozę, wzrost syntezy tlenku azotu i obniżenie poziomu cytokin prozapalnych. W związku z tym wydaje się właściwe przeprowadzenie badań klinicznych dotyczących wpływu syldenafilu u pacjentów z chorobami zapalnymi jelita grubego.

W literaturze opisano także kliniczny przypadek udanego zastosowania syldenafilu w leczeniu nadwrażliwości przełyku.

Fosfodiesteraza 5. typu odgrywa ważną rolę w patofizjologii migreny, skurczu naczyń mózgowych oraz w okresie powrotu do zdrowia po udarze. W eksperymentach zastosowanie ponadfizjologicznych dawek syldenafilu spowodowało rozszerzenie środkowej tętnicy mózgowej (tadalafil nie dał podobnego efektu). W dawce 1-3 mg / kg syldenafil znacznie rozszerzył naczynia mózgowe, jednocześnie obniżając ciśnienie krwi (tadalafil nie miał takiego efektu). Autorzy doszli do wniosku, że inhibitory FDA-5 mają różną aktywność w odniesieniu do rozszerzenia naczyń i syldenafil należy włączyć do badań klinicznych poświęconych badaniu jego wpływu na naczynia mózgowe.

Tak więc syldenafil jest z powodzeniem stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów z szeroką gamą patologii, zarówno w monoterapii, jak i terapii skojarzonej. Interesująca jest możliwość jego stosowania u pacjentów z różnymi chorobami somatycznymi, a wyniki badań klinicznych otwierają nowe perspektywy jej zastosowania.


Celem tej strony jest promowanie wśród konsumentów powszechnego rozumienia i wiedzy na temat różnych zagadnień zdrowotnych. Nie ma ona na celu zastępować profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy bądź leczenia. Eudoctor.net nie jest internetową apteką i nie sprzedaje leków przez Internet. Chronione prawem autorskim 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.